A dor

A dor 
que machuca 
é a mesma que 
te ensina.